Hvem kan bli medlem? Du må ha en stilling i meieri-, iskrem- eller annen næringsmiddelindustri, samt relevant faglig bakgrunn.

Innmeldingsskjema kan du sende via denne siden, eller på eget skjema som du får hos lokal tillitsvalgt eller ved å henvende deg til NMLs sekretariat. Er du i utdanningsfasen og tar sikte på en jobb i meieriyrket, er du selvsagt velkommen som studentmedlem!

Medlemskontingent 2018:

– Aktive medlemmer med forsikring:              Kr. 565,- pr. mnd. (inkl. lokalforeningskontingent)
– Aktive medlemmer uten forsikring:              Kr. 450,- pr. mnd. (inkl. lokalforeningskontingent)
– Pensjonister                                                     Kr. 400,- pr. år
– Studenter                                                          Kr. 0,- pr. år

Abonnement på fagbladet Meieriposten er inkludert i medlemskapet.

Fagforeningskontingent på inntil 3.850 kroner pr. år (2018) er fradragsberettiget på selvangivelsen.

Meld deg inn i NML her