Hvem kan bli medlem? Du må ha en stilling i meieri-, iskrem- eller annen næringsmiddelindustri, samt relevant faglig bakgrunn.

Innmeldingsskjema kan du sende via denne siden, eller på eget skjema som du får hos lokal tillitsvalgt eller ved å henvende deg til NMLs sekretariat. Er du i utdanningsfasen og tar sikte på en jobb i meieriyrket, er du selvsagt velkommen som studentmedlem!

Medlemskontingent 2019:

– Aktive medlemmer:                                       kr. 490,- pr. mnd. (inkl. lokalforeningskontingent)
– Valgfri gruppelivs- og ulykkesforsikring:     kr. 122,-  pr. mnd.
– Pensjonister                                                    kr. 400,- pr. år
– Studenter                                                         kr. 0,- pr. år

Abonnement på fagbladet Meieriposten er inkludert i medlemskapet.

Medlemsforsikringen som man kan velge om man ønsker gjelder for gruppelivsforsikring og ulykkesforsikring. Les mer om forsikringen her

Fagforeningskontingent på inntil 3.850 kroner pr. år (2018) er fradragsberettiget på selvangivelsen.

Meld deg inn i NML her