Valget på de ansattes representanter til konsernstyret i TINE ble gjennomført i perioden 5. - 14. september 2016.

Resultatet som ble kunngjort av valgstyret 15. september (se vedlegg), viser at NML i TINEs liste fikk så mange stemmer at 1. kandidat Steinar Koen vant det 3. «mandatet» (styreplassen) av totalt 4.

I utgangspunktet regnet man med at NML-listen måtte kjempe om den 4. styreplassen, men oppslutningen ble altså så solid at NMLs kandidat kom inn som nr. 3.

Som det fremgår av kunngjøringen, vil varamedlemmer bli innkalt fra samme liste som det styremedlem vedkommende skal erstatte. Ut fra NML-listens sammensetning vil derfor Steinar Koens vararepresentanter til konsernstyret være (i følgende rekkefølge):

1.       Jeffrey Thomas, TINE Meieriet Byrkjelo

2.       Randi Einarsen, TINE Meieriet Sømna

3.       Bjørn Lande, TINE Meieriet Tunga.

NML vil takke medlemmene for oppslutningen.

Kunngjøring valgresultat – Valg av ansattrepresentanter til styret i TINE SA 2016

For nærmere info om bakgrunn for valget, etc. henvises til  NML fikk medhold i Bedriftsdemokratinemnda