NML beholder plassen i konsernstyret. Det er nylig gjennomført valg av ansattes representant (totalt 4) i TINEs konsernstyre. NMLs liste fikk god oppslutning og kapret det 3. mandatet.

Følgende representanter er da valgt inn til styret:

  1. Tor Arne Johansen, NNN, liste 1
  2. Elin Aarvik, NNN, liste 1
  3. Jeffrey Thomas, NML, liste 2
  4. Ottar Råd, Negotia, liste 3