I en pressemelding fra TINE meldes det at fallende melkeforbruk, betydelig import av meieriprodukter og 200 millioner kroner i årlige særtilskudd til konkurrentene, gjør at TINE må ta drastiske grep og iverksetter full gjennomgang av dagens anleggsstruktur. Arbeidet har allerede startet, og konsernstyret har vedtatt å legge ned melkeproduksjonen ved meieriet i Ålesund fra juni 2023. NMLs representanter/tillitsvalgte skal delta aktivt i prosessene og skal sikre at våre medlemmer blir ivaretatt på en god og riktig måte i henhold til lov og avtaleverk.

I dag fikk de ansatte ved meieriet i Ålesund den tunge beskjeden om at produksjonen av melk blir flyttet til Tunga i Trondheim, mens produksjonen av ultrapasteuriserte produkter som desserter, sauser og iskaffe videreføres. Endringene innebærer at nær 30 medarbeidere mister jobben i Ålesund, mens det blir 10 nye årsverk på Tunga. Samtidig må TINE gjøre en grundig gjennomgang av hele sin anleggsstruktur fra sør til nord. Det settes nå i gang utredninger som involverer nær halvparten av anleggene.

— Det er aldri hyggelig å legge ned arbeidsplasser, men vi må gjøre alt i vår makt for å være konkurransedyktige. Vi er i en ond spiral som forverres av at konkurrentene våre mottar 200 millioner kroner i året i sentraliserende subsidier. Vi har flere mindre anlegg spredt ut over landet og med et synkende melkeforbruk, betydelig import, økende grensehandel og en tøff konkurranse i Norge som tilspisser seg, faller volumene – og det er ikke mulig å ta ned kostnadene tilsvarende. Vi er allerede der at vi må tilpasse oss denne virkeligheten, sier konsernsjef Gunnar Hovland.

Som alltid i slike saker vil NMLs representanter/tillitsvalgte delta aktivt i prosessene og vil sikre at våre medlemmer blir ivaretatt på en god og riktig måte og at prosessene går i henhold til lov og avtaleverk.