Håndboken som presenterer en nyttig og årlig oppdatert oversikt over data tilknyttet landets meieriindustri. meierikalender-2017-2

Pris for Norsk Meierikalender 2022: Kr. 125,- (eks. mva.) + porto.

Meierikalenderen kan bestilles på: firmapost@nml.no  eller på tlf. 23 00 27 10.