Fra arrangøren av Nordisk Meierikongress har vi mottatt følgende melding:

Nordisk meierikongress utsatt til 2. – 4. juni 2021

Vi beklagelse at arrangørene bak den nordiske meierikongressen 2020 (planlagt 27. – 29. mai) har blitt tvunget til å utsette kongressen på grunn av Corona-pandemien.
Arrangørene har nøye vurdert de beste alternative datoene for kongressen, og har kommet frem til at kongressen vil bli avholdt 2. – 4. juni 2021. Plasseringen vil forbli uendret, Malmö i Sverige, Hotel Clarion Malmö Live.
Noen mindre justeringer angående middager og planlegging av dagene må påregnes, men samlet sett regner vi med at programmet vil forbli det samme. Selvfølgelig kan noen få foredragsholdere være forhindret fra å delta, og det kan føre til endringer, men ved å utsette et helt år bør mange av slike endringer unngås.
Kongressen er åpen for påmelding via www.nordicdairycongress.com, og «Early bird»  åpnes igjen.

På vegne av styringsgruppen