Medlemmer i NML har fra 1.9.2019 også advokathjelp i privatlivet inkludert i sitt medlemskap.

Det sentrale formål med Advokatforsikring er at du som medlem, og din familie, på en rask og enkel måte skal kunne få svar og veiledning av spesialiserte advokater på dine juridiske spørsmål angående private forhold. Er det slik at du eller din familie må til retten for å si din rett eller blir saksøkt, vil forsikringen også dekke utgifter tilknyttet dette, inklusive idømte saksomkostninger.

Hvem er omfattet av NMLs Advokatforsikring?

 • Alle aktive, kontingentbetalende medlemmer i Norske Meierifolks Landsforening er omfattet av NMLs Advokatforsikring
 • Forsikringen omfatter også studenter, pensjonister, passivt betalende medlemmer, medlemmer registrert med utenlandsk bostedsadresse og ansatte i NML som har takket ja til å være omfattet.
 • Medlemmets samboer/ektefelle, samt barn under 20 år som har samme folkeregistrerte adresse som medlemmet er også omfattet av NMLs Advokatforsikring

Hva omfatter NMLs Advokatforsikring?

 • Det tilbys 20 timers gratis juridisk rådgivning per forsikringsår innenfor de alminnelige privatrettslige
 • Videre dekkes advokatbistand ved tvist inntil 3 MNOK pr. forsikringstilfelle pr. år, uavhengig av antall saker, inkludert idømte saksomkostninger og rettsgebyr ved prosess.
  • Ved tvist påløper det en egenandel på kr. 3 000.

NML Advokatforsikring gir bistand med følgende saker:

 • Privat kjøp og salg av bil, båt mm.
 • Forbrukerkjøp
 • Håndverktjenester
 • Familierett; herunder samboerkontrakter, ektepakter, ektefelleskifte, økonomiske oppgjør mellom samboere, foreldretvister etc.
 • Arverett; herunder utarbeidelse av testamenter, arveoppgjør, arveplanlegging, problemstillinger ifbm. dødsboskifte, uskifte etc.
 • Fast eiendoms rettsforhold, sameieforhold, servitutter, festeavtaler, plan og bygg etc.
 • Naboforhold etter naboloven
 • Førerkortbeslag
 • ID-tyveri

For mer utfyllende informasjon kan du laste ned og lese Forsikringsbevis og -vilkår her.