Norsk Meieriteknisk Forening, stiftet i 1946, er en frittstående meierifaglig organisasjon med medlemmer hovedsakelig blant meierifagfolk og annet nøkkelpersonell i meieriindustrien, dessuten personer ansatt i bedrifter/organisasjoner i nær tilknytning til meieriindustrien samt i forsknings- og utdanningsinstitusjoner. Bedrifter/organisasjoner kan selv stå som passive medlemmer.
Formål/virksomhet
Norsk Meieriteknisk Forening er et forum for debatt og formidling av aktuelle meierifaglige emner og spørsmål. Dette ivaretas ved å arrangere temamøter, kurs og ekskursjoner samt kongresser – sistnevnte i samarbeid med nordiske søsterorganisasjoner. Foreningen skal publisere aktuelt stoff, artikler, foredrag o.l., enten gjennom egne publikasjoner eller i samarbeid med fagtidsskrifter.
Noen av foreningens administrative oppgaver ivaretas av Norske Meierifolks Landsforening på leiebasis.
Styrets sammensetning:
Leder meierisjef Tom Midtbø Dahl, TINE Meieriet Kristiansand, Kristiansand
Nestleder forsker Berit Nordvi, TINE FoU, Oslo
Konsulent Kjell Egil Aasen, TINE produksjon, teknisk ledelse, Oslo
Oppdragsansvarlig Ellen Skuterud, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, Ås
Konsulent Hans Kjetil Kvålshagen, Aquatic Concept Group AS, Lillehammer
Avdelingsleder Arnt Langen, Rørosmeieriet, Røros
Følg Norsk Meieriteknisk forening på Facebook.
E-post: post@nmtf.no