Nordisk Meierikongress som skulle ha vært avholdt i Malmö 27.-29. mai 2020, er nå besluttet utsatt til våren 2021, meldes det fra arrangøren, Nordisk Meieriteknisk Råd. Det jobbes med å få på plass nytt tidspunkt, og ny info følger så snart dette er klart.

Påmeldte deltagere vil bli kontaktet av arrangementssekretariatet.