Norske Meierifolks Landsforening avholder sitt 93. landsmøte på Bergstadens Hotel, Røros 13. - 15. september 2019.

Oppstart program blir fredag 13. september kl. 10.00 og avsluttes søndag 15. med frokost og hjemreise.

I henhold til vedtektene innkalles med dette til NMLs årsmøte som avholdes lørdag 14. september. Til behandling foreligger vedtektsfestede saker, herunder årsberetning og regnskap for 2017 og 2018, valg og evt. forslag til vedtektsendringer. Forslag som ønskes satt fram, må være sekretariatet i hende senest 2 måneder før møtet.

I tillegg til foreningens årsmøte vil programmet for landsmøtedagene inneholde et rikholdig faglig program med bl.a. bedriftsbesøk og aktuelle orienteringer.

Landsmøtet er åpent for alle medlemmer av NML. Endelig program og priser vil bli lagt ut på NMLs hjemmeside når det er klart.

De som er valgt som utsendinger for sine lokalforeninger, vil få tilsendt nærmere informasjon.

Påmelding kan imidlertid foretas allerede nå ved henvendelse til:
Norske Meierifolks Landsforening (NML), E-post: firmapost@nml.no