Fra og med 16. oktober blir vår adresse endret til Nils Hansens vei 8.

Det er bare husnummeret som endres fra 2 til 8. Vi er fortsatt i samme bygg.