30 år er strengt tatt ikke definert som jubileum, men likevel et rundt nok tall vel verdt å markere.

Fra Kvilhaugen gård: Fra venstre: Kristin Husby, Anne Mork, Gunnar Røttingnes, Jan Arve Istad, Knut Sigurd Ljøkelsøy, Asgeir Skaret, Britt Helen Trondsen, Ottar Olden, Inger Janne Sande og Kari Vereide.
Fra Kvilhaugen gård:
Fra venstre: Kristin Husby, Anne Mork, Gunnar Røttingnes, Jan Arve Istad, Knut Sigurd Ljøkelsøy, Asgeir Skaret, Britt Helen Trondsen, Ottar Olden, Inger Janne Sande og Kari Vereide.

Nettopp det har ørlandmeieristene anno 1986 nylig gjort, ikke på Brekstad, hvor skolen lå, men i en by ikke så langt unna.

Lørdag 22.10.2016 møttes en glad gjeng til feiring i Trondheim. 30-årsjubilantene møttes til lunsj på Mormors Stue, og senere på kvelden til middag på Kvilhaugen Gård. Et hyggelig gjensyn med mye mimring fra en svunnen tid. Fra kullet var det 10 som møtte og 1 lærer fra den tidligere lærerstaben på Ørland Meieriskole.

Vi startet høsten 1984, og 24 meierister ble uteksaminert våren 1986. Dette kullet var det andre i rekken etter den nye skoleplanen som ble vedtatt av Landbruksdepartementet i 1983.

Besøk ved TINE Meieriet Tunga

Fra omvisningen på Tine Meieriet Tunga: Fra venstre: Øyvind Hatletveit, Inger Janne Sande, Ottar Olden, Asgeir Skaret, Jan Arve Istad, Anne Mork, Britt Helen Trondsen og Gunnar Røttingsnes.
Fra omvisningen på Tine Meieriet Tunga:
Fra venstre: Øyvind Hatletveit, Inger Janne Sande, Ottar Olden, Asgeir Skaret, Jan Arve Istad, Anne Mork, Britt Helen Trondsen og Gunnar Røttingsnes.

Som meierister flest ønsket disse jubilantene også å benytte anledningen til å få et faglig påfyll. Dette på tross av at flere av deltakerne ikke har sitt daglige arbeid i meieribransjen. Men meierifaget ligger litt inngrodd i ryggraden!

Derfor ble det lagt opp til et bedriftsbesøk ved TINE Meieriet Tunga, et av TINEs satsningsanlegg på konsummelk. En engasjert meierisjef, Øyvind Hatletveit, orienterte om anlegget, produksjonen og ga også meieristene omvisning.

Det ble en god dialog og meieristene kunne kjenne at gammel lærdom fortsatt var til nytte!

Hatletveit redegjorde for endringsreisen som både han og meieriet har gjennomført de siste årene. Nå er meieriet en pilot i TINE som skal bli TINEs nye produksjonssystem, også kalt DRIV. Med iver og glød informerte han om hvordan arbeidsoperasjoner blir kvalitetssikret og fulgt opp, tavlemøter og revisjoner. Viktige elementer i å sikre en effektiv meieridrift.

Ørlandmeieristene 1986 ved to av dem
Ottar Olden og Asgeir Skaret