Zoonoserapporten 2015 viser at det fremdeles påvises lite smitte fra mat og dyr i Norge.

På tross av at to «nye» sykdommer hos dyr, flaggermusrabies og atypisk BSE hos storfe, ble påvist i Norge i fjor, er konklusjonen at situasjonen i 2015 var meget gunstig når det gjelder zoonoser hos dyr og i mat og fôr.

Les rapporten her

Artikkelen er hentet fra Meieriposten nr. 4/2016.
Ønsker du å abonnere på Meieriposten, send en e-post til firmapost@nml.no