Leder
Odd Theodor Kjær
TINE Meieriet Kristiansand
Tlf: 901 75 204
E-post: odd.kjar@tine.no

Sekretær
Kjell Inge Robberstad
TINE Meieriet Sola
Tlf: 415 73 116
E-post: kjell.robberstad@tine.no