Årets sentrale forhandlinger ble gjennomført 15. september 2016.

Resultatet må ses i sammenheng med det som allerede er oppnådd på denne overenskomsten i de sentrale forhandlingene mellom NHO Mat og Drikke og NML 6.-7. juni 2016, dvs. 1 kr i fagbrevtillegg og økning av ansiennitetstillegget etter 6 år med 1 kr. For et gjennomsnitt av NMLs medlemmer på Meierioverenskomsten innebærer resultatet fra disse to forhandlingene en årslønnsvekst omtrent på nivå med hva som er forventet for et gjennomsnitt av alle arbeidstakere i Norge i år.

Minner også om at Meierioverenskomsten er en minstelønnsavtale, hvor det er nedfelt retningslinjer for vurdering av personlige tillegg. Anbefaler at det ute på anlegg/lokasjoner foretas en gjennomgang i tråd med nevnte retningslinjer med henblikk på individuelle tillegg og oppretting av evt. skjevheter.

protokoll-524-meierioverenskomsten