Nordisk Mejeriteknisk Råd

Kongressammenlægning i 1977

J. M. Buch Kristensen, forstander ved Dalum tekniske Skole
J. M. Buch Kristensen, forstander ved Dalum tekniske Skole

I 1977 blev Nordisk Mejerifolk-kongres og Nordisk Mejeriteknisk Kongres lagt sammen, og den første fælles kongres blev holdt i Århus, under navnet Nordisk Mejeriteknisk Kongres, navnet ændredes dog til Nordisk Mejerikongres i 1980.

Fra finsk og svensk side var der en vis bekymring for, om sammenslutningen ville betyde en niveausænkning af de behandlede emner under kongressen, og derfor nedsatte de fem lande Nordisk Mejeriteknisk Råd, der skulle være garant for et fortsat højt fagligt niveau på kongresserne. Rådet skulle sammen med det kongresarrangerende land forestå mejerikongresserne. Det er stadig gældende i dag, hvor Nordisk Mejeriteknisk Råd siden april 2015 har haft fast sekretariat hos Mælkeritidende. Rådet er allerede godt i gang med at arrangere den næste Nordisk Mejerikongres i juni 2017 i København.

Nordisk Mejeriteknisk Råd

Nordisk Mejeriteknisk Råd blev oprettet i 1978 med det formål at have et forum, hvor man i mindre grupper kunne tage mejeritekniske emner op og diskutere dem samt fastlægge emnerne til næste kongres og kongresland.

Oprindelig havde Nordisk Mejeriteknisk Råd som nævnt også den funktion at overvåge, at niveauet på de behandlede emner på kongressen havde en vis standard. Denne funktion har gennem de 38 år, hvor Nordisk Mejeriteknisk Råd har fungeret, til fulde været opfyldt.

De nordiske mejerikongresser er blevet afviklet med en høj standard af de behandlede emner, ligesom der også har været plads til sociale arrangementer. Man har lagt vægt på, at der skulle være plads til fest og farver over kongresserne med studiebesøg på frontløber-mejerier og andre virksomheder. Under kongresserne har der også altid været arrangeret gode udflugter til Nordens seværdigheder – som et væsentligt programpunkt. Der har ligeledes været arrangeret fantastiske kongresmiddage og –banketter med dans og optræden af kendte kunstnere. Disse sociale aktiviteter har alle sammen været med til at styrke venskaberne mellem de nordiske mejerifolk.

Mejerikongresser gennem 95 år

Igennem de sidste 95 år har der været afholdt nordiske mejerikongresser med større eller mindre regelmæssighed.

Kongresserne har været til gavn for Nordens mejeribrug. Mejeribranchens folk har kunnet samles for at udveksle erfaringer, lære af hinanden og gøre sig bekendt med forholdene i de andre nordiske lande, alt sammen til dygtiggørelse og glæde for de mange tusinde kongresdeltagere gennem de sidste 95 år.

Niveauet på de Nordiske Mejerikongresser har i alle henseender været meget højt, og kongresserne har haft en vigtig mission i at sprede kundskaber og højne branchens anseelse.

Kongresdeltagere i Den Blå Lagune, der var et af de festlige og sociale indslag, da Island var vært for den Nordiske Mejerikongres i 2004.
Kongresdeltagere i Den Blå Lagune, der var et af de festlige og sociale indslag, da Island var vært for den Nordiske Mejerikongres i 2004.
Socialt samvær og netværk på den Nordiske Mejerikongres i Finland i 2010. For bordenden ses den finske kongrespræsident Kari Toikkanen.
Socialt samvær og netværk på den Nordiske Mejerikongres i Finland i 2010. For bordenden ses den finske kongrespræsident Kari Toikkanen.
Sidst den Nordiske Mejerikongres blev afholdt i 2013 var Norge vært, og kongressen fandt sted på det smukke Lofoten. Det sociale program omfattede bl.a. en flot aftensejltur ind i Trollfjorden.
Sidst den Nordiske Mejerikongres blev afholdt i 2013 var Norge vært, og kongressen fandt sted på det smukke Lofoten. Det sociale program omfattede bl.a. en flot aftensejltur ind i Trollfjorden.
Get-together ved den Nordiske Mejerikongres 2013 Svolvær, Norge. I orange kjole forrest ses TINE Meieriers CEO Hanne Refsholt, hun deltog i åbningen af kongressen.
Get-together ved den Nordiske Mejerikongres 2013 Svolvær, Norge. I orange kjole forrest ses TINE Meieriers CEO Hanne Refsholt, hun deltog i åbningen af kongressen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kilder: Förnäs, Riggert: 40 Nordiska mejerikongresser. Esbo, Helsingfors. 2004.

Nordiske mejeristmøder 1921-1938 (i box)

1921 Ladelund

1922 Ås

1924 Dalum

1925 Alnarp

1926 Hamar

1927 Ladelund

1930 Stockholm

1932 Stavanger

1935 Dalum

1938 Malmø

 

Nordisk mejerifolk-kongres 1947-1977 (i box)

1947 Trondheim

1950 København

1953 Visby

1956 Oslo

1960 Århus

1963 Storlien

1966 Tammerfors

1969 Bergen

1972 Ålborg

1975 Skövde

1977 Århus (fælles mejerifolk- og mejeriteknisk kongres)

 

Nordisk Mejeriteknisk Kongres 1938-1977 (i box)

1938 Göteborg

1946 København

1951 Bergen

1955 Tavastehus

1958 Östersund

1961 Ålborg

1964 Hamar

1967 Åbo

1970 Lund

1973 Reykjavik

1977 Århus (fælles mejerifolk- og mejeriteknisk kongres)

 

Nordisk Mejerikongres 1980-2013 (i box)

1980 Esbo, Helsingfors

1983 Oslo

1986 Ronneby

1989 Reykjavik

1992 Odense

1995 Helsingfors

1998 Stavanger

2001 Malmø

2004 Reykjavik

2007 Århus

2010 Hämeenlinna

2013 Svolvær, Lofoten