Vi viser til Folkehelseinstituttets retningslinjer ifbm. Koronaviruset, og informerer om at NMLs sekretariat i størst mulig utstrekning vil jobbe hjemmefra i tiden fremover.

Vi kan kontaktes som vanlig på mobiltelefon og e-post:

Jostein Kolberg
jostein.kolberg@nml.no
Tlf.: 905 54 420

Margrethe Rones
margrethe.rones@nml.no
Tlf.: 922 01 988

Anne Bergman
anne.bergman@nml.no
Tlf.: 905 94 093