Daglig leder: Generalsekretær Jostein Kolberg, tlf. 23 00 27 13 / 905 54 420
Økonomi/regnskap: Margrethe Rones, tlf. 23 00 27 12 / 922 01 988
Sentralbord/Annonser: Anne Bergman, tlf. 23 00 27 10 / 905 94 093

Besøksadresse: Brugata14, Oslo
Postadresse: Postboks 9370 Grønland, 0135 Oslo
Telefon: 23 00 27 10
Epostadresse: firmapost@nml.no