Har du husket å bestille Norsk Meierikalender 2018?

Bestilling sendes til:

firmapost@nml.no

Pris for Norsk Meierikalender 2018
kr. 125,- pr stk. (eks. mva.) + porto.