NML avholder vårsamling 14. – 16. mars på Thon Hotel Arena, Lillestrøm.

Er du medlem i NML og er interessert i å være med, ta kontakt med oss på firmapost@nml.no.